Blog

Bảng giá mẫu hoa cưới cầm tay cô dâu đẹp 400k/ bó | Tài Lộc

Từ lâu, hình ảnh cô dâu xinh đẹp trong váy trắng thướt tha, tay cầm bó hoa cưới đã trở nên quen thuộc với chúng ta. Hoa cưới cầm tay cô dâu ngày càng có nhiều kiểu dáng, được kết hợp bởi nhiều loại hoa. Bó hoa cưới trên tay không chỉ làm cô dâu thêm nổi bật mà còn giúp đôi trẻ truyền đạt thông điệp tình yêu. Hãy cùng Áo Dài Tài Lộc khám phá ngay những mẫu hoa cưới ấn tượng nhất hiện nay. Đi kèm đó còn có ý nghĩa của chúng để giúp bạn chọn được cho mình một mẫu ưng ý nhất nhé!

Bảng giá các mẩu hoa cưới cầm tay cô dâu đẹp giá rẻ tại TP HCM 

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Giá 400,000/ Bó. CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP ) 

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

Giá 400,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

HOA CƯỚI MS1 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

 

HOA CƯỚI MS2 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

 

 

HOA CƯỚI MS3 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

 

HOA CƯỚI MS4 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

 

 

HOA CƯỚI MS5 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

 

HOA CƯỚI MS6: Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

 

HOA CƯỚI MS7 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

 

HOA CƯỚI MS8 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

 

HOA CƯỚI MS9 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

 

HOA CƯỚI MS10 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

 

HOA CƯỚI MS11 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

 

HOA CƯỚI MS12 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

 

HOA CƯỚI MS13 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

 

HOA CƯỚI MS14 : Giá 500,000/ Bó.CÓ TẶNG KÈM 2 HOA CÀI ÁO CHO CÔ DÂU CHÚ RỂ ( GIÁ CHƯA BAO GỒM SHIP )

 

 

STT TÊN MÃ SỐ SẢN PHẨM  THÀNH TIỀN HOA ĐÃ BÓ HOÀN THÀNH  /VND GHI CHÚ
1 HOA HỒNG DA + LÁ MS 101 400,000/ bó GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP HOA
2 HOA HỒNG DA + LÁ MS 102 400,000/ bó GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP HOA
3 HOA HỒNG DA + LÁ MS 103  400,000/ bó GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP HOA
4 HOA HỒNG DA + LÁ MS 104 400,000/ bó GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP HOA
5 HOA HỒNG DA + LÁ MS 222 400,000/ bó GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP HOA
6 HOA HỒNG DA + LÁ MS 144 400,000/ bó GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP HOA
7 HOA HỒNG DA + LÁ MS 142 400,000/ bó GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP HOA
8 HOA HỒNG DA + LÁ MS 145  400,000/ bó GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP HOA
9 HOA HỒNG DA + LÁ MS 143 400,000/ bó GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM TIỀN SHIP HOA

Địa chỉ đặt hoa cưới cầm tay cho cô dâu giá rẻ và chất lượng tại Áo Dài Tài Lộc

Bạn có thể đến địa chỉ nhà Áo Dài Tài Lộc để chọn mẩu và thuê

  • Hotline 1: 0944 761 461
  • Chi Nhánh 1: 108 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Phú Nhuận.
  •  Chi Nhánh 2: 50 Bàu Cát 3. Phường 14 Quận Tân Bình
  •  Phone: 034 3210 489 (Ms Viện)

Mẫu hoa cưới cầm tay tại TP HCM giá bao nhiêu?

Khi tìm hiểu về mẫu hoa cưới cầm tay, khách hàng luôn muốn tham khảo giá của từng mẫu hoa. Mẫu hoa cưới cầm tay tại TP HCM giá bao nhiêu? Sau đây Áo Dài Tài Lộc xin giải đáp thắc mắc này của khách hàng.

Những mẫu hoa cưới cầm tay cô dâu độc đáo trên thế giới

Mẫu hoa cưới cầm tay bó dài

Mẫu hoa cưới dáng dài có từ rất lâu, là kiểu hoa dành cho đám cưới mang phong cách cổ điển. Ở Việt Nam, kiểu bó này rất thịnh hành trong thập niêm 60. Cho đến nay, chúng chưa bao giờ lỗi thời. Mẫu này cũng có thể kết hợp với nhiều kiểu váy, kiểu trang điểm khác nhau.

Cách kết hoa dáng dài thường sử dụng các loại hoa như: hướng dương, lan, huệ tây hay diên vĩ… Đối với những cô dâu thích hoa cưới cầm tay đơn giản, đây sẽ là một lựa chọn tuyệt vời.

Cô dâu vòng tay ôm hoa tạo dáng thướt tha trong ngày cưới. Ảnh: internet

Mẫu hoa cưới cầm tay cô dâu đẹp kiểu thác nước

Sự sáng tạo đã tạo nên những kiểu bó hoa vô cùng đặc biệt với hình dáng không thể đẹp hơn, đó chính là hoa cưới cầm tay thác đổ. Những bó hoa thác nước được phối màu hài hòa, sử dụng hoa to nổi bật trên nền hoa nhỏ và lá cây mềm mại. Điểm nổi bật nhất của mẫu hoa này là phần đuôi hoa rũ dài, nhẹ nhàng chuyển động khi cô dâu di chuyển. Thiết kế này dành riêng cho những cô nàng dáng cao nhé.

Cô dâu uyển chuyển bước đi cùng hoa cưới thác đổ. Ảnh: internet

Mẫu hoa cưới cầm tay quạt xòe

Kiểu hoa cưới dạng quạt xòe đầy kiêu kỳ, điệu đà có nguồn gốc từ nước Ý. Không chỉ độc đáo, đầy sáng tạo trong kiểu dáng. Bó hoa này còn được kết hợp với những chiếc quạt ren, nơ ruy băng, chuỗi ngọc trai, lông vũ, lá cây… vô cùng ấn tượng.

Hoa hồng kết hợp cùng quạt ren độc đáo. Ảnh: internet

Mẫu hoa cưới cầm tay kết cánh

Mẫu hoa cưới kết từ cánh hoa xuất hiện vào khoảng đầu thế kỷ 20. Bó hoa giống như một bông hoa khổng lồ, được kết từ hàng trăm cánh hoa. Để làm được những bó hoa như vậy, yêu cầu người thợ hoa phải có tay nghề cao và hết sức tỉ mỉ, cẩn thận. Dù mang một nét đẹp rất riêng biệt, nhưng kiểu hoa cưới này không được phổ biến. Lý do vì giá thành khá cao và rất khó giữ hoa tươi lâu.

Bó hoa cưới  một bông “khổng lồ” bắt mắt và cá tính. Ảnh: internet

Ý nghĩa và lời chúc của những bó hoa cưới đẹp ấn tượng nhất hiện nay

Hoa cưới kết từ hoa hồng nhung rực rỡ

Hoa hồng luôn được vinh danh là nữ hoàng của tình yêu. Là đôi cánh của hạnh phúc. Là lời chúc tốt đẹp cho hôn nhân. Nhờ vào ý nghĩa sâu sắc này, hồng nhung được rất nhiều cặp đôi lựa chọn. Bó hoa rực rỡ tạo thành điểm nhấn, giúp tiệc cưới thêm lộng lẫy, sang trọng.

Hoa cưới kết từ hồng nhung đã trở thành xu hướng “hot” của các cô dâu trong nhiều năm qua. Nhưng không vì thế mà nó mất đi vị trí dẫn đầu danh sách các mẫu hoa cưới cầm tay đẹp nhất trong năm 2020.

Mẩu Hoa cưới kết từ cát tường mềm mại

Đúng như tên gọi, “cát tường” mang đến sự may mắn, gửi gắm đến đôi uyên ương lời chúc bình an, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bó hoa cưới kết từ cát tường cánh mỏng làm toát lên vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng cho người con gái cầm hoa. Loài hoa này đa dạng về màu sắc, mà khi kết hợp làm hoa cưới rất ấn tượng như: xanh lá, tím, trắng, xanh dương, cam, đỏ… Một số mẫu hoa ra mắt gần đây có sự kết hợp của cát tường và hoa lan hoặc cát tường và hoa hồng… Tất cả đều tạo sự độc đáo, mới lạ được nhiều người yêu thích.

Hoa cưới mẫu mới kết hợp cát tường và hoa lan. Ảnh: internet

Hoa cưới kết từ bông sen hồng bình dị

Bạn nghĩ gì về những bó hoa cưới kết từ hoa sen, đài sen, thậm chí là lá nữa? Tuyệt vời lắm chứ! Sen hồng tượng trưng cho truyền thống người Việt và nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nói về hoa sen là nói về sự thuần khiết, quật cường, giản dị mà thanh cao. Không những thế, sen còn là biểu tượng đẹp về một tình yêu trong sáng, về lòng vị tha trong tình cảm lứa đôi. Ngày nay, hoa sen được sử dụng nhiều trong đám cưới, từ hoa cưới cầm tay cô dâu, hoa sen trang trí tiệc, sen trang trí xe hoa…

Hoa sen cầm tay ngày cưới độc đáo và nhiều ý nghĩa. Ảnh: internet

Hoa cưới kết từ hồ điệp kiêu sa

Trong số các mẫu hoa cưới cầm tay đẹp, phải kể đến cái tên lan hồ điệp. Lan hồ điệp được coi là “sứ giả” của sắc đẹp và cảm xúc, là bức tranh vẽ tình yêu nhẹ nhàng và lãng mạn. Hoa cưới kết từ loài lan này vừa thể hiện được sự sang trọng, quý phái, vừa là biểu trưng cho một tình yêu bền chặt. Những bó lan đẹp thường được kết hợp từ hai đến bốn màu hoa nổi bật như: trắng, vàng, hồng và tím. Hoa lan cầm tay ngày cưới sẽ làm bạn thêm ấn tượng.

Hoa cưới cầm tay lan hồ điệp mang vẻ đẹp kiêu sa. Ảnh: internet

Có thể thấy, theo thời gian, những mẫu hoa cưới ngày càng có sự kết hợp hài hòa giữa kiểu dáng, màu sắc, loại hoa… Hoa cưới không chỉ tươi đẹp mà còn truyền tải được ý nghĩa mà các cặp đôi mong muốn. Hoa cưới cầm tay cô dâu thực sự là phụ kiện không thể thiếu giúp ngày cưới thêm phần trọn vẹn, thăng hoa.

Giá mẫu bó hoa cưới cầm tay bằng hoa hồng.

Đã từ lâu, hoa hồng là loài hoa mang biểu tượng của một tình yêu nồng cháy và cuồng nhiệt nên các cô dâu luôn lựa chọn để cầm tay trong lễ cưới . Nâng niu bó hoa hồng trên tay và sánh bước bên người đàn ông mình yêu thương, cùng nhau tiến vào lễ đường chính là điều mong ước của rất nhiều cô gái. Chính những cánh hoa hồng tuyệt đẹp trên tay sẽ minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu đi cùng với thời gian, mở ra một thiên đường hạnh phúc cho một cuộc hôn nhân.

Thông thường, giá hoa cưới cầm tay cô dâu trên thị trường dao động từ từ 600.000 – 2.000.000 VNĐ. Nhưng tại Áo Tài Lộc, chúng tôi sẽ kết hoa hồng hồng với một số loại hoa khác nên sẽ có giá rẻ hơn, khoảng 400.000 VNĐ/bó. Ban có thể tùy vào sở thích và điều kiện kinh tế của mình để chọn những mẫu hoa cưới phù hơp nhất.

Giá bó hoa lan cầm tay cầm tay ngày cưới

Hoa lan loài hoa mang trong mình vẻ sang trọng, thanh lịch, đồng thời cũng là biểu tượng của tình yêu thủy chung nên ngày càng được các nàng dâu chọn làm hoa cầm tay. Thực tế, có rất nhiều kiểu hoa lan làm các cô dâu say đắm như bó hoa cưới bằng lan dáng tròn, hoa lan bó dáng dài, bó hoa cô dâu bằng hoa lan hình thác nước đổ… Và mỗi dáng hoa lan sẽ có một mức giá khác nhau.

Giá bó hoa cưới rẻ nhất bằng hoa lan hồ điệp có bán tại Áo Dài Tài Lộc rơi vào khoảng 400.000 VNĐ. Cũng tùy vào từng mẫu mã mà các bó hoa lan cầm tay sẽ có giá khác nhau.

Giá bó hoa hướng dương cầm tay trong ngày cưới

Với đặc tính luôn hướng về ánh sáng về ánh mặt trời, có thể hiểu ngầm theo ý nghĩa: “Em là mặt trời của anh, dù ở nơi đâu đâu thì anh sẽ luôn hướng về nơi em”. Thông điệp tình yêu này cũng chính là lý do để các cặp đôi lựa chọn một bó hoa hướng dương để cầm tay trong ngày cưới

Nếu bạn muốn đặt một bó hoa cầm tay cô dâu tiết kiệm thì chọn hoa cưới bằng hoa hướng dương  tại Áo Dài Tài Lộc là phù hợp nhất. Giá bó hoa cưới đơn giản nhất kết bằng hoa hướng dương của chúng tôi khoảng tầm 300.00 – 400.000đ. Nếu hoa hướng dương được kết hợp cầu kỳ với nhiều loại hoa khác thì mức giá sẽ cao hơn thì sẽ có giá dao động trong khoảng 500.000 – 1.500.000đ.

Ý nghĩa của hoa cưới cầm tay

Một bó hoa cầm tay dành cho cô được xem là một phần không thể thiếu trong bất kỳ đám cưới nào. Ý nghĩa của hoa cưới cầm tay cũng được rất nhiều người tìm hiểu. Bó hoa để cô dâu cầm tay trong ngày cưới đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, nó tạo nên vẻ đẹp thuần khiết cho cô dâu, cùng với đó thể hiện một tình yêu thủy chung, son sắt của cô dâu dành cho chú rể. Những bó hoa sẽ hứa hẹn một cuộc hôn nhân hạnh phúc tròn đầy của các cặp uyên ương trong tương lai.

Đặt hoa cưới cầm tay ở đâu đẹp nhất

Nhiều người có thắc mắc đặt hoa cưới cầm tay đẹp nhất? Áo Dài Tài Lộc là đơn vị cung cấp hoa cầm tay cho cô dâu uy tín nhất. Ưu điểm là sự linh động trong cách cắm hoa cưới cầm tay. Không những vậy, Áo Dài Tài Lộc sẽ nhận thiết kế theo yêu cầu và sở thích của khách hàng, dựa theo cung hoàng đạo, hay theo phong thủy của người đặt hàng,… ngoài ra chúng tôi cũng có những mẫu cụ thể để bạn tham khảo.

Những mẫu hoa cưới cầm tay đẹp có tại Áo Dài Tài Lộc

Bạn muốn tìm hiểu về những mẫu hoa cưới cầm tay có tại Áo Dài Tài Lộc thì nhất định không nên bỏ qua những mẫu hoa cưới cầm tay sau đây:

Mẫu hoa cưới cầm tay cho cô dâu dạng bó dài

Hoa bó dáng dài là kiểu kết hoa cổ điển đã xuất hiện từ khá lâu. Kiểu bó hoa này mang phong thái trang trọng quyền quý. Thông thường một bó hoa cầm tay dáng dài được kết hợp từ những bông hoa Lily, hoa hướng dương, hoa huệ tây, hoa loa kèn hoặc một số loại hoa khác. Kiểu bó hoa cưới này du nhập vào Việt Nam thời Pháp thuộc, nhưng cho đến nay nó vẫn không hề nỗi thời.

Hoa cưới bó dài mang vẻ đẹp trang nhã.

Mẫu hoa cưới cầm tay dành cho cô dâu đẹp mang hình thác  nước

Bó hoa cưới được kết lại giống như một thác suối bằng những bông hoa xinh đẹp, vàvới việc kếp hợp từng tầng lá xanh nhỏ và những bông hoa càng thêm sắc thắm. Nêu như là bó hoa Cascade thì sẽ mang lại hiệu ứng lộng lẫy cho váy cưới cô dâu. Hoa cưới này thực sự rất  phù hợp cho ý tưởng đám cưới trang nhã, với sự đan xen và kết hợp hài hòa giữa những bông hoa to ở phía trên đỉnh và các bông hoa nhỏ dần ở phía dưới.

Hoa cưới cầm tay cho cô dâu hình thác nước

Tham khảo mẫu hoa cưới cô dâu dáng ngắn – Posy

Posy là kiểu hoa cưới cổ điển được rất nhiều nàng dâu yêu thích và lựa chọn bởi sự nhẹ nhàng khi di chuyển và có thể cầm nhẹ nhàng trong tay. Bó hoa posy cầm tay này được cấu thành bởi những bông hoa nhỏ nhắn, xinh xắn và được thắt bằng nơ trang trí. Đặc điểm chung  của đóa hoa Posy đa phần là ít lá hoặc không có lá. Ngoài ra, còn có một số loại hoa hay được sử dụng để kết thành hoa cầm tay dáng ngắn là hoa mẫu đơn, hoa mao lương hoặc cúc đồng tiền.

Kiểu hoa cưới dáng ngắn – Posy

Những thông tin về hoa cưới cầm tay mà Áo Dài Tài Lộc cung cấp trên đây hy vọng đã phần nào giúp bạn hiểu và dễ dàng hơn trong việc lựa chọn. Một bó hoa cưới sẽ tôn thêm vẻ đẹp trang nhã trong đám cưới của bạn. Áo Dài Tài Lộc chúc bạn luôn hạnh phúc.

Hy vọng với những thông tin mà Áo Dài Tài Lộc vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn tự tin lựa chọn và sở hữu một bó hoa cưới ưng ý.

author-avatar

About Trần Hữu Thịnh

Tôi là Trần Hữu Thịnh, sinh ra ở Gia Lai. Hiện đang là CEO , CO-Founder của thương hiệu Áo Dài Tài Lộc, là địa chỉ uy tín thành lập 8 năm tại TPHCM, hoạt động từ 9h sáng đến 21h tối mỗi ngày để luôn sẵn sàng phục vụ quý khách. Đặc biệt nơi đây sẽ dành cho những ai có nhu cầu thuê trang phục cưới như áo dài cưới, áo dài sui gia, vest cưới, trang trí bàn gia tiên, mâm quả cưới, xe hoa… để phục vụ cho các lễ cưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *